Екипът

Нашият екип

Компетентен и надежден

Екипът ни се състои от 7 юристи с доказани професионални качества, на които можете да се доверите.

адв. Радослав Тонев

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК


Сфери на дейност: Несъстоятелност, Търговско право, Облигационно право, Защита на конкуренцията, Защита на интелектуална и индустриална собственост, Процесуално и извънпроцесуалнопредставителство, Наказателно право.

Образование:

1985-1990г. СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право.

Професионален опит:

1989-1990г. – стажант-съдия в Софийски градски съд

1991 – 1992г. – младши съдия в Софийски градски съд

1992-1995г. – съдия в Софийски районен съд

1995 – 1996г. – юрисконсулт в “ТСБанк” АД, ЦУ

от 1997г. – до момента – адвокат при Софийска адвокатска колегия

от 2000г. – до момента – синдик

от 2005г. – до момента – представител по интелектуална и индустриална собственост​.

адв. Василена Бахчеванова

СЪДРУЖНИК

 

Сфери на дейност: Облигационно право, Търговско право, Вещно право, Трудово право, Процесуално представителство, Гражданско право.

Образование:

1997-2002г. – УНСС, Юридически факултет, магистър по право;

Професионален опит:

2003г. – Съдебен кандидат при Министерство на правосъдието

2003-2004г. – юрисконсулт “Електронкомплект” ЕООД /н./

2004-2005 г. – юрисконсулт Авиокомпания “Балкан” ЕАД /н./

от 2005 – до момента – адвокат при Софийска адвокатска колегия