Контакти

Адвокатско съдружие “Радослав Тонев и съдружници”

Адрес:

гр.София, 1000, Район Триадица

Ул. „Лавеле” № 38, Ет. 1, ап. 4

Тел./факс: + 359 2 981 06 36, + 359 2 981 34 30

e-mail: r.t.a@abv.bg