Начало

“Радослав Тонев и съдружници” е адвокатско съдружие със седалище в гр.София. Eкипът се състои от висококвалифицирани специалисти, което позволява да бъде намерено бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус и осигурена защита на интересите Ви. Нашата работа се отличава с бързина, качество и професионализъм. От основаването си, адвокатската кантора и съдружниците в нея специализират главно в областта на търговското, облигационното, вещното право, несъстоятелността и процесуалното представителство пред съд и пред други органи и особени юрисдикции. Кантората притежава значителен опит в реализацията на местни и чуждестранни проекти, свързани с инвестиции в областта на недвижимите имоти и строителството, както и в цели търговски предприятия. Извършваме пълен набор от правни анализи, проверки и консултации, участие в преговори, правна защита, съдействие и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица. В работата си се ръководим от принципите на професионализъм, конфиденциалност, коректност и лоялност.